Vad jag tänker på när jag röstar i Piratpartiets val till riksdagslista

Det är populärt bland kandidater och andra att visa vilka principer man har röstat efter. Naturligtvis ska inte jag vara sämre. Jag beskriver gärna hur jag har valt, men kommer inte ge någon komplett lista över vilka jag valt att rösta på i Piratpartiets val till riksdagslista.

Valet är enligt mig det viktigaste i Piratpartiet för nu väljer vi de personer som har bäst möjlighet att representera väljarna i riksdagen efter valet 2014. Vi har 63 kandidater som valts ut i en öppen process med givna förutsättningar. Vi är inte något parti som behöver rensa i våra led, inte heller är vi ett parti som bygger på gamla utslitna värderingar. Piratpartiet är ett parti som fokuserar på framtiden och samtliga kandidater är engagerade i våra frågor.

Hur tänker jag när det gäller att välja ut min egen subjektiva lista av de jag anser är bäst bland de bästa? Jag har, precis som andra, bildat mig en egen uppfattning om personer jag träffat och mött i olika sammanhang även utanför Piratpartiet. I ärlighetens namn finns det vissa personer jag träffat sedan 2006 som jag saknar som kandidater, men som av olika anledningar valt att inte kandidera till riksdagen nu. Och det finns några för mig helt okända personer som jag tyvärr inte haft möjligheten att träffa än.

Alla Piratpartiets kandidater behöver synas utåt i valrörelsen. Det är något vi alla måste inse. Piratpartiet drivs enbart av medlemmarnas bidrag och det är enbart ett fåtal personer som på Piratpartiets bekostnad har möjlighet att arbeta heltid med att representera partiet. Fler måste bli guldpirater, fler måste inse att många bäckar små ger Piratpartiet bättre möjlighet att synas. Dock är det klart att oavsett ekonomin måste kandidaterna ha tiden att lägga på kampanjandet. Det finns inget eller åtminstone väldigt utrymme för semestrar för de som hamnar på riksdagslistan.

Alla Piratpartiets kandidater behöver vara bra på politiskt arbete. Samtliga kommer utsättas för frågor och ju bättre de är på att förklara Piratpartiets ideologi och hänvisa till vår sakpolitiska ställningstagande ju bättre är det för Piratpartiet. Det gäller i viss mån alla som hjälper till i valarbetet, men det är ett krav för Piratpartiets kandidater. Det jag kollar på är hur kandidaterna svarar på frågor i deras frågetrådar, och särskilt hur de väljer att formulera sig.

Alla Piratpartiets kandidater behöver vara engagerade och motiverande. Som kandidat är det viktigt att arbeta både hängivet och teambyggande. Det är viktigt hur man agerar när det finns en meningskillnad. Det är viktigt hur man representerar sig själv och Piratpartiet. Jag väljer bort kandidater som inte är aktiva och svarar på frågor, men jag googlar också på kandidaters namn (med tillägget ”piratpartiet” också) för att se hur Google ser på personen. Jag väljer också bort de som jag upplever inte kampanjar på ett för Piratpartiet representativt sätt.

Det kommer att behövas otroligt många mer personer i valrörelsen, personer som är bra på media, som kan skriva debattartiklar, personer som kan stötta och motivera, men ovanstående är det tre principer jag lutar mig mot när jag väljer de jag vill ska kunna representera Piratpartiet och våra väljare.

Så vänner och läsare, hur väljer ni ut era kandidater? Kom ihåg, det går forfarande att ställa frågor till kandidaterna och omröstningen stänger först den 21a december.

Ett svar till ”Vad jag tänker på när jag röstar i Piratpartiets val till riksdagslista”

  1. Vill gärna komma i kontakt med dig har lite frågor.
    Maila mig gärna