Piratpartiet levererar när andra partier bara pratar

Piratpartiet-kärlek

Många politiker lovar guld och gröna skogar i valrörelser, eller åtminstone säger att de ska ta tag i alla problemen. Efter fyra år i EU-parlamentet finns det sällan några minnen över vad som sagts, och än mindre bevis på att det faktiskt gjorts något. Vi i Piratpartiet har däremot lyckats med mycket, på grund av att vi har en modern politik och en vilja att förändra. Här kommer en liten kortare sammanfattning vad vi har lyckats med.

Vi stoppade ACTA-avtalet, som förhandlades fram bakom ryggen på vanligt folk och bland annat skulle gett tullen rätt att rutinmässigt undersöka innehållet i mobiler, hårddiskar och fickminnen. Våra folkvalda drev på i EU-parlamentet och vi andra på gator och torg. Striden är inte över och Piratpartiet behövs för att stoppa nya försök.

Vi leder arbetet att reformera upphovsrätten. Vi har fått EU-kommissionen att förstå att en ordentlig upphovsrättsreform behövs samt vi har skapat ett nätverk av ledande parlamentariker över de politiska blockgränserna som stöttar vårt förslag till upphovsrättsreform. Slutstriden kommer att stå under nästa mandatperiod. Piratpartiet behövs för det fortsatta arbetet.

Vi försvarar rättsäkerheten, att det behövs en rättegång för att stänga av någon från Internet. EU-parlamentet kom fram till att det inte var rimligt att tvinga Internetoperatörer att stänga av de användare som film- och musikindustrin pekade ut som fildelare. Piratpartiet behövs för att fortsätta stärka rättsäkerheten för medborgare.

Piratpartiet-kärlekFler partier kopierar våra politiska ställningstagande. Gröna gruppen i EU-parlamentet, där bland annat Miljöpartiet är med, ställde sig helt bakom Piratpartiets program för att göra fildelning lagligt. Piratpartiet behövs.

Vi förbättrar för de synskadade att få tillgång till böcker på Braille. Tyvärr hindrar bland annat Sverige själva genomförandet av avtalet. Piratpartiet behövs för fortsätta slåss för de utsatta.

Vi arbetat för biblioteks möjlighet att digitalisera herrelösa verk. Sådana verk som inte har någon tydlig upphovshavaren att vända sig till. Det krävs dock fortsatt arbete för att nå den nivå som Piratpartiet vill. Piratpartiet behövs för att slåss för bibliotekens möjligheter.

Vi har fått fram ökade krav på STIM och Copyswede, när det gäller öppenhet och redovisning. Hur pengar som organisationerna har samlat ihop fördelats till artister har fram tills nu varit tämligen dunkelt. Piratpatpartiet behövs för att arbeta för en ökad transparans hos stora organisationer.

Vi drev på en sänkning av roaming-avgifterna. Kostnaderna när man använder mobil utomlands är fortfarande hutlöst dyra, men det är åtminstone billigare än tidigare. Piratpartiet behövs för att fortsätta minska kostnaderna när man är utomlands.

Det finns många fler områden som vi har arbetat med, många som kommer avgöras under nästa mandatperiod. Till skillnad från andra partier kan vi med stolthet förklara att vill man hejda massövervakningen, skydda våra personuppgifter och reformera upphovsrätten ska man rösta på oss. Vi inte bara tycker så. Vi levererar.

Tack till Henrik B och Christian Engström för sammanställningar.