Sammanställning Piratpartiets mötesbeslut

Piratpartiets använder sig av en väl utvecklad medlemsdemokrati där det är medlemmarna som två gånger per år bestämmer vilken politik som ska drivas. Piratpartiets vårmöte är formellt öppet till imorgon, men jag sammanställer besluten är i praktiken färdiga och jag sammanställer de jag anser viktigast här.

 • Styrelsen fick medlemmarnas mandat att anpassa mötesformatet och möteslängden till vid var tillfälle rådande situation, naturligtvis med hänsyn tagit till mötespresidiets önskemål.
 • Försäljning av alkohol ska tillåtas från tillverkares egna gårdsbutiker.
 • Piratpartiet ska fortsätta driva frågan om en garanterad basinkomst.
 • Den kommersiella skyddstiden i upphovsrätten ska vara ett år.
 • Det bör instiftas en separat myndighet för att utreda brott begångna av personal i rättsväsendet.
 • Piratpartiet ska fortsätta driva att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela EU.
 • Sexköpslagen skall avskaffas. Varje människa måste äga rätten till sin egen kropp.

Ett svar till ”Sammanställning Piratpartiets mötesbeslut”

 1. Piratpartiet ska fortsätta driva frågan om en garanterad basinkomst.

  Det stämmer inte. Piratpartiet har aldrig tidigare tagit beslut om att driva frågan om en garanterad basinkomst. Varje gång den tidigare kommit upp på ett medlemsmöte så har frågan röstats ner.

  Så det är någonting nytt.