Om Emil

Jag kämpar för att alla ska ha rätt till kultur samt kulturutbyte, övervakningsamhället tillintetgörs, att det ska bli lättare att uppfinna samt naturligtvis att den enskildes integritet stärks.

Jag har innehaft de flesta roller inom föreningslivet och även fått tillfälle att testa några olika ansvarigroller inom arbetslivet också. Jag är en idealist som gärna hjälper till där det behövs och anser att varje problem är ett tillfälle att lära sig något nytt. Jag har också grundat en ideellt driven Internetleverantör.

Min huvudsida kommer att fortsätta att vara emil.isberg.eu där jag skriver mer personligt om vad som händer i mitt liv. Den här sidan kommer att fokusera på mina politiska idéer och reflektioner.

Jag vill kandidera till EU-parlamentet och siktar helst på den gröna gruppen som tilltalar mig ideologiskt. Dock krävs det brett stöd för att kunna kandidera och jag kommer att försöka att bekosta detta med hjälp av flattr. Så om du tycker det jag skriver verkar vettigt och vill se mig i EU-parlamentet, ge mig gärna en slant så att jag faktiskt har möjlighet att ställa upp också.