Högsta Förvaltningsdomstolen förklarar Radiotjänsts tolkning som felaktig

Sedan SVT började sända en hel Tv-kanal via SVT Play och Radiotjänst gjorde sin kontroversiella tolkning att alla datorer därmed är Tv-mottagare för över ett år sedan har Förvaltningsrätten i Luleå överrösts av överklagade ärenden från missnöjda privatpersoner och småföretagare. Idag kom ett viktigt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande ett av dessa fall.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

Läs mer på Högsta Förvaltningsdomstolens nyhetssida.
Media: ComputerSweden, SvD, Aftonbladet, SR, DN, GP, Expressen, Metro, IDG, Nyteknik, VA, Börsforum
Bloggar: HAX, Christian Engström, Bahnhof, Anna Troberg

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Ingen-tv-avgift-for-dator/#sthash.k533dTeZ.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

En tv-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Ingen-tv-avgift-for-dator/#sthash.k533dTeZ.dpuf

4 svar till ”Högsta Förvaltningsdomstolen förklarar Radiotjänsts tolkning som felaktig”

 1. Är det här högsta instans eller kan det överklagas? Jag slutade att ha privat internet på grund av domarna i lägre instanser. Kan man börja med det igen nu, eller behöver man avvakta ?

  1. Det är högsta instans. Teoretiskt kan Radiotjänst bortse från beslutet, eftersom förvaltningsdomstolen bara hanterar enskilda ärenden, men praktiskt sätt så är det här beslutet vägledande och det krävs troligtvis lagändringar från riksdagen för att kunna gå över en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

 2. Jag kan tala om att det fortsätter att komma fakturor från Radiotjänsten med hänvisning till datorinnehav idag 24 juni.
  Det vore bra att flera som kan bevittna detta låter oss veta det.
  En anmälan med mottagningsbevis för ofredande skickades till Radiotjänstens ansvariga. Det var på gång dessutom en JO-anmälan och en polisanmälan av en av Radiotjänstens telefonterrorister som stört kl. 21 dagen innan meddelandet om förvaltningsdomstolen kom oss till känna. Redan detta var ofredande. Han borde ha vetat att domstolens avvisande beslut var fattat. Ändå terroriserade han folk sent på kvällen.
  Hela Radiotjänstens verksamhet har varit oacceptabel enda från början. Den jaktmetoden som använts var detsamma som en massa skumma försäljare ägnat sig åt. JO och domstolarna borde faktiskt förklara olaglig de telefonförsäljningsmetoder som används av olika firmor. Att en statlig finansierad firma använt samma arbetssätt är i sig viktigt att offentligt framföra klagomål om. Även för att kräva lagligt stadgad betalning av något måste offentliga instanser använda godtagbara metoder. Förr eller senare måste en generell bestämmelse mot de allt mer spridda telefonterrormetoderna fördömas.
  Det som nu hänt med den urspårade TV-avgiften visar att den här typen av avgifter bara har sin plats i skatterna. En detaljerad analys av hela frågan kommer vi att skicka till ett flertal ansvariga “politiker”. De sitter i riksdagen men har ingen aning om vilket beteende som krävs av ett rättssamhälle.