Piratpartiets provval till riksdagslistan pågår just nu

Just nu pågår Piratpartiets provval till riksdagslistan och jag är en av de drygt 60 nominerade och har en alldeles egen frågetråd där jag besvarar inkomna frågor. Även om jag är mycket stolt över alla i Piratpartiet som engagerar mig så blir jag lite ledsen över att trots att Piratpartiet har en helt transparant process så är det väldigt få som tar tillfället i akt att ställa oss som kandiderar mot väggen. Fler frågor behövs.

Frågor som jag saknar är exempelvis följande:

  • Vilka är dina tre viktigaste politiska frågor?
  • Vad anser du är viktigast i piratideologin?
  • Varför blev du medlem i Piratpartiet?
  • Vilka är dina styrkor som förebild och ledare?
  • Vad tycker du är din svaghet?
  • Hur skulle du beskriva dig med tre ord?

Jag blir ledsen över att det relativt sett är få nominerade i provvalet. Jag har runt om i landet sett aktivister och medlemmar som jag mer än gärna skulle sätta i Riksdagen. Personer som på olika sätt gör allt de kan för att sprida piratideologin. Vi är många medlemmar och ännu fler om man räknar med de som missar att förnya sitt medlemskap (det har jag själv glömt vid något tillfälle). Vi borde kunna ha ett provval med minst lika många nominerade som det är platser i Riksdagen. Då skulle provvalet verkligen vara en transparant urvalsprocess som media och andra partier gärna skulle ta efter.

Jag blir ledsen över att eftersom det är så få nominerade är det en fördel att inte svara på frågor. Om man svarar på frågor blir det större risk att man säger något som får en möjlig väljare att låta bli att rösta, än att man säger något som lockar flera väljare. Det stämmer kanske mest in på de av oss som inte är retoriskt skolade. Det kanske gör att en kandidat blir tveksam till att säga vad kandidaten tycker.

Jag blir ledsen över att det är så svårt för en utomstående att ställa frågor och se vilka svar man fått på en fråga. I provvalet är det ofta andra nominerade som ställer frågor, för de har något att vinna på att vara aktiva. Det tycker jag är tråkigt. Men jag säger ändå som partiledare Troberg: In och rösta medlemmar, In och svara kandidater.

Det är trots ovanstående ändå ett imponerande provval och jag är mycket glad över alla fantastiska personer som faktiskt ställer upp i valet. Jag har läst samtligas kandidaturer och jag är säker på att vi får den bästa riksdagslistan hitintills. Jag är förresten jätteglad över listan till EU-parlamentsvalet som nyligen röstades fram på Piratpartiets höstmöte där det är mycket bra kandidater. Kanske får vi tre mandat i EU-parlamentet?

Trots allt är ju Piratpartiets provval helt transparent. Ja även du som läser detta kan gå in på forumet för nominerade till riksdagslistan 2014, och läsa vad som skrivs. Är du intresserad om vilka frågor som Piratpartiet driver så kan du läsa Henrik Brändéns guidade tur över höstmötet samt såklart

Vad skulle du, läsare, ställa för frågor till Piratpartiets riksdagskandidater? Vad skulle du göra för att ställa mig och övriga mot väggen?

Ett svar till ”Piratpartiets provval till riksdagslistan pågår just nu”

  1. […] bortser från enskilda konstigheter. Jag rekommenderar dessutom att man låter bli att välja de kandidater som inte är aktiva i sin frågetråd. Dessutom tycker jag att man ska undvika att rösta på kandidater som föreslår vilka man ska […]