Kategori personligt

Internet-relaterad brottslighet (SCAM)

Rätt ofta får man epost som lovar mycket pengar för ofta relativt liten arbetsinsats. Det låter ofta alldeles för bra för att vara sant, och naturligtvis är det så. Polisen tar inte IT-brottslighet på allvar och trots uppenbara bevis så läggs utredningar ner. From: Blocket <blocketsverige@block.se> To: epostadress Hej, du har blivit utvald av Blocket.se […]

Västervik-anstalten

En berättelse från verklighetens kriminalvård

Peter Sunde sitter sedan några månader på säkerhetsklassad anstalt. Nedanstående är en Facebook-status från hans bror. Om kriminalvården, min bror och vår fars sjukdom / sprid gärna Jag har medvetet sagt mycket lite om det som hänt min bror, Peter Sunde, de senaste månaderna. Dels för att han kan prata för sig själv och inte […]

Nätneutralitet

Teknisk diskussion om Telias begränsning

Telia blockerade häromveckan port 53 och skyller på problem med överbelastningsattacker. En expert på DNS-tjänsten beskriver blockeringen som att gradvis gå mot ett Internet där konsumenten bara tar del av information, motsvarande en Tv. En kompis till mig hävdar att experten har fel och att Telia faktiskt gjorde rätt eftersom DNS-amplification-attacks är ett så stort […]

ComHem försöker sälja digital-box till person utan Tv

En kompis delade följande information på facebook om en försäljare som försökte sälja ComHems Tv-box. Såvitt jag kan förstå av de ComHem-kunder som har hört av sig till mig så verkar det som ComHem faktiskt rapporterar in till Radiotjänst vilka som abonnerar på deras Tv-tjänster, jag är därför osäker på riktigheten i informationen från säljaren […]

Byråkrati – Bättre på papper än i verklighet

Jag förlorade mitt bankkort under lördagens festligheter, den hittades av en väktare som i överenskommelse med mig lämnade den till polisstationen i Nacka Strand. Det är anledningen till den här bloggposten. Ibland är det så att byråkratin är framtagen mer för att skydda banken/polisen snarare än att hjälpa den som är drabbad. Och det finns […]

Olika vägar för att åtgärda Radiotjänst i Kiruna AB

Vi är många som tycker att RIKABs tolkning är fel, men hur går man tillväga för att ändra den? RIKAB lyssnar inte på några konsumenter, politikerna bryr sig bara om majoriteten och domstolen måste utgå från politikernas formuleringar. Så vilka vägar kan man gå för att få till en ändring? Och vad händer under tiden? […]

Vad jag tänker på när jag röstar i Piratpartiets val till riksdagslista

Det är populärt bland kandidater och andra att visa vilka principer man har röstat efter. Naturligtvis ska inte jag vara sämre. Jag beskriver gärna hur jag har valt, men kommer inte ge någon komplett lista över vilka jag valt att rösta på i Piratpartiets val till riksdagslista. Valet är enligt mig det viktigaste i Piratpartiet […]

Att tipsa om kandidater kan uppfattas som valpåverkan

Jag tycker att det är jättebra att man tipsar andra om att man ska rösta, samt även hur man själv går tillväga. Det är dock något helt annat när man förklarar vilka man ska rösta på. Då blir det taktikröstning och kanske även otillbörlig valpåverkan.  Man vill ju bara väl, man vill göra det enkelt […]

Kammarrätten jämställer ”konstruerade för” med ”teoretisk möjlighet” i dom

Jag har ännu inte haft möjlighet att granska Kammarrättens dom, men följande pressmeddelande gör det tydligt att enligt rätten är alla datorer konstruerade för att vara Tv-mottagare så länge man kan koppla datorn till Internet. Kammarrätten i Sundsvall har i dag kommit fram till samma slutsats som Förvaltningsrätten i Luleå tidigare har gjort och har […]

Radiotjänst – En reflektion

Jag är missnöjd med hur Radiotjänst i Kiruna AB hanterar sina kunder. Sedan deras extrema tolkning av Tv-mottagare har jag varit i kontakt med många personer som känner sig frustrerade efter att ha blivit kontaktade av Radiotjänst. Jag har försökt hjälpa så många som möjligt. Jag anser att Radiotjänsts tolkning att samtliga datorer, oavsett hårdvara […]